En ny bas utanför staden Baghdede på Nineveslätten kommer att stärka NPU:s grepp om Nineveslätten och göra styrkan mindre påverkbar av KRG.

Den nya basen som började byggas för tre veckor sedan ligger strax utanför Baghdede, den största staden på Nineveslätten. Det blir den andra basen för Nineveh Protection Units (NPU) vars första bas finns utanför staden Alqosh i den norra änden på Nineveslätten.

Medan basen utanför Alqosh ligger inom den del av Nineveslätten som idag står under kurdisk ockupation kommer den nya basen utanför Baghdede att ligga utanför Peshmergas räckhåll. Detta ses som en viktig strategisk framgång som hjälper till att motverka KRG:s ambitioner att kontrollera Nineveslätten.

Att NPU fick tillstånd av irakiska myndigheter att bygga den nya basen ses också som ett tecken på att styrkan kommer att få alltmer att säga till om gällande säkerheten på Nineveslätten.

NPU kunde nyligen även fira en annan strategisk seger då en milis under namnet Babylonbrigaden förbjöds att fortsätta vistas i Al-hamdaniya distriktet, som är det största distriktet på Nineveslätten där staden Baghdede ligger. Beslutet att slänga ut Babylonbrigaden från området togs av den irakiske premiärministern själv efter att dess medlemmar attackerat en enhet från NPU.

Babylonbrigaden består mestadels av shia-araber men beskrivs felaktigt som en kristen milis. Under senare tid har dess ledare synts med kurdiska figurer och dekorerats med medaljer från KRG. Det har fått en del bedömare att misstänka att milisens attack mot NPU var ett beställningsjobb från KRG-håll i syfte att underminera NPU.

Hittills har dock det mesta gått NPU:s håll och styrkan fortsätter att konsolidera sin närvaro. Med den nya basen och det faktum att Babylonbrigaden slängts ut från det största distriktet på Nineveslätten är NPU idag i ett bättre utgångsläge än någonsin tidigare.

Assyrier från runtom i världen fortsätter att stödja styrkan via Nineveh Plain Defense Fund. Stödet är viktigt för att i den mån det går göra styrkan mindre beroende av irakiskt stöd.