Assyriska riksförbundet har fått en ny styrelse

Assyriska riksförbundet fick en ny styrelse under gårdagen söndag 17 mars. Riksombudsmötet som hölls på Scandic hotel i Linköping valde enhälligt en ny förbundsstyrelse att leda förbundet fram till våren 2021.

Den nya styrelsen leds av 27-åriga Södertäljebon Kara Hermez och vice ordförande Nabuchadnosar Poli tillsammans med fem övriga styrelseledamöter. Med fyra kvinnor invalda blir detta den första förbundsstyrelsen någonsin med kvinnlig majoritet.

Jag vill fokusera på utvecklingsarbetet inom förbundet

Kara Hermez, ny förbundsordförande för Assyriska riksförbundet. Foto: Dikran Ego.

Strax efter sin framröstning höll den nya ordföranden ett installationstal där hon lovade att fokusera på utvecklingsarbetet i förbundet och förnyelse av verksamheten. ”Jag vill fokusera på utvecklingsarbetet inom förbundet, jag är övertygad om att det finns mycket kvar att förbättra och utveckla”, sade hon bland annat. Talet uppfattades av ombuden som en positiv signal och en brytning mot den passivitet som förbundet upplevt under den senaste perioden. Fyra medlemmar från den avgående styrelsen, inklusive vice ordföranden dök aldrig upp på årsmötet.

Konfigurationen med sju ordinarie styrelseledamöter är ny för förbundet som tidigare hade nio. Minskningen av antalet platser i styrelsen är ett resultat av en stadgeändring som antogs under riksombudsmötet 2017 och som syftar till att effektivisera ledningens arbete.

Assyriska riksförbundet bildades 1977 och har idag runt tiotusen medlemmar fördelade på 20 medlemsorganisationer.