Lördagen den första september samlades Assyriska riksförbundets delegater till ett extrainkallat årsmöte i Göteborg. En delvis ny styrelse har tillsatts som ska leda förbundet fram till våren 2015.

En majoritet av riksförbundets medlemsföreningar var sammankallande för  årsmötet som samlade 53 röstberättigade ombud från lokalföreningarna runtom i landet. Anledningen till riksstämman var ett missnöje hos många föreningar med den sittande styrelsen. 

Den nya styrelsen som tillsatts leds av Afram Yakoub som fick förnyat förtroende som förbundsordförande med cirka 80% av rösterna. Till vice ordförande valdes Tony Mesko som var ordinarie ledamot i styrelsen som upplöstes. Andra från den gamla styrelsen som valdes på nytt är Nabil Marawge och Robert Shamon. De nya ledamöter som valdes är; Linda Asmar, Ramsin Yakob, Andre Serti, Maha Chamoun och Mano Barmano. 

Den nya styrelsen fick också en förlängd mandatperiod som sträcker sig fram till våren 2015.