På midsommardagen 2006 höll den nya assyriska föreningen Mesopotamien Kulturcenter i Linköping en stor invigningsfest för dess nya och fräscha lokaler. Sedan vintern 2003 har arbetet fortgått med att göra om den nyköpta men dock så slitna verkstadslokalen till en stor och fräsch föreningslokal.

Sammantaget med både ombyggnation och diverse inköp har prissumman hamnat kring 10 miljoner kr. Men tack vare stöd från olika assyriska organisationer både i och utanför Sverige samt att föreningens medlemmar har hjälpt till har föreningen klarat av den ekonomiska biten utan problem. Dessutom har man redan hunnit avverka en hel del olika verksamheter och aktiviteter under ombyggnationen, till exempel olika ungdomsaktiviteter, firandet av Ha-Nison och Kvinnodagen, men det är inte förrän nu som föreningen har slagit upp portarna på allvar.

Till invigningsfesten var alla assyriska föreningar ute i landet inbjudna och ett flertal av dessa dök också upp. Inbjudna var dessutom de olika assyriska förbunden i Sverige, så som ARS, AKF och AUF. Även olika assyriska partier hade hittat till Linköping och ett flertal av dessa höll både intressanta och inspirerande tal. Som grädden på moset var även den mycket omtyckte prästen Bedros Shushe influgen från Tyskland dels för att inspirera den assyriska rörelsen i Linköping att fortsätta det fina arbetet men också för att klippa av bandet vid invigningen. Tillsammans med sin kollega prästen George Malki förgyllde kyrkans närvaro den mycket trevliga midsommardagen.

Invigningen började redan kl 13.00 med den populära dahol och zurna duon som satte sprätt på de inbjudna gästerna. Därefter var det dags för bandet att klippas av inför hundratals jublande assyrier för att sedan avrundas med olika tal. De olika talen ackompanjerades av skön musik signerat den mycket uppskattade artisten Ninib Ablahad Lahdo. Densamme satte också riktig gung på festen senare på kvällen som fortsatte till sent på natten.

Invigningen av den nya föreningslokalen Mesopotamien Kulturcenter är inte bara till gagn för den assyriska befolkningen i Linköping. Som den tredje största assyriska lokalen i Sverige kommer Mesopotamien Kulturcenter naturligtvis att vara en viktig och central punkt för den assyriska rörelsen i hela Sverige samt en inspirationskälla för andra assyriska föreningar i landet. Den nya lokalen inhyser även en alldeles egen kyrka vilket tillsammans med den kommande föreningsverksamheten ger förhoppningar om att den splittrade assyriska gruppen i Linköping åter skall samlas under ett och samma tak. I sitt tal nämnde Fehmi Bargello, en av initiativtagarna till byggnationen av föreningslokalen, just detta. Oavsett om man är ifrån Azech, Kerburan eller Midyat, om man är öst eller västassyrier, eller om man helt enkelt föredrar någon annan benämning, skall man känna sig välkommen den nya föreningen.

Välkomna till nya Mesopotamien Kulturcenter i Jägarvallen!