En ny styrelse har valts till att leda Assyriska Riksförbundet i Tyskland. Johann Roumee, assyrisk profil från staden Gütersloh övertar ordförandeposten efter Shlemon Yonan.

Under årsmötet i lördags valdes en ny styrelse för Assyriska Riksförbundet i Tyskland. Johann Roumee vann omröstningen om ordförandeposten med 22 röster mot 8 mot Shabo Hadiko, styrelseledamot i den avgående styrelsen. Andra personer som valdes in är Grigo Simsek, John Bet Afrem,  Petrus Afrem Barsom, Shabo Akdiran, Mintehe Karaman och Gabriel Astivo. 

Den avgående ordförande Shlemon Yonan lyckönskade den nya styrelsen och erbjöd sin hjälp och stöd inför det framtida arbetet. Åldersgenomsnittet är betydligt lägre i den nya styrelsen som har fler unga personer, varför valet ses som ett generationsskifte. 

Assyriska Riksförbundet i Tyskland har de senaste åren upplevt en stagnation. Från att tidigare samla 17 föreningar under sitt tak har förbundet idag 9 föreningar. Den nya styrelsen presenterade en plan under årsmötet för hur man avser vitalisera förbundet och verksamheten. 

Assyriska Riksförbundet i Sverige har i ett skriftligt meddelande gratulerat den nya styrelsen i systerförbundet i Tyskland.