Den ansedda nyhetsbyrån Assyrian International News Agency har gett ut en mycket oroande folkmordsrapport kring de kristna assyrierna, även kallade kaldéer och syrianer, i Irak. Informationen i ”Begynnande Folkmord: Den etniska utrensningen av Iraks assyrier” eller på engelska ”Incipient Genocide: The Ethnnic Cleansing of the Assyrians of Iraq” avslöjar en systematisk kampanj av massakrer och förintelse gentemot denna Irakiska ursprungsbefolkning.

Medan alla irakiska civila är offer för våldet i Irak, finns det en organiserad agenda som genomförs av islamister och kurdiska makthavare för att antingen rensa landet på dess ursprungsbefolkning eller att reducera dem till en religiös minoritet och hindra dem från att befästa sin etniska identitet. De kristna assyrierna är den enda ursprungsbefolkningen i Irak och utgör 95 % av alla kristna i landet. De har levt i dessa områden under mer än 7000 år.  

Före Irakkriget år 2003 uppskattades assyriernas antal till 1,5 miljoner, 8 % av den Irakiska befolkningen. Rapporter indikerar att uppemot 50% har flytt landet sedan 2003. AINAS rapport vill besvara följande fråga: Om assyrierna uthärdade folkmord, massakrer och en ondsint Baath-regim under seklernas gång, vad är det då som har orsakat dessa människors massflykt sedan år 2003?

För att läsa hela rapporten [på engelska] klickar du här.