Nya assyriska organisationer och initiativ växer fram för att komplettera eller utmana de gamla. Gemensamt för alla är att det är den nya generationen som ligger bakom.

Det rådde länge en stagnation inom den assyriska organisationsvärlden. Få kunde förutspå att helt nya assyriska organisationer skulle komma att växa fram, framdrivna av främst 80- och 90-talister. Nya initiativ fortsätter också att skapas hela tiden, mycket tack vare att trösklarna har blivit mycket lägre med hjälp av moderna kommunikationsmedel.

Gemensamt för de flesta nya initiativ eller organisationer är att det är unga människor bakom som drivs av en vilja att förändra och förbättra. En annan gemensam nämnare är att de på ett smart sätt tar hjälp av sociala medier och internet för att nå fler och åstadkomma mer. Om de nya initiativen som växer fram kommer att lyckas etablera sig, växa och leva kvar i årtioenden – eller om de läggs ner med tiden är omöjligt att förutse.

Hujådå har sammanställt en lista på några av de mest välkända assyriska organisationerna som har tillkommit under de senaste åren.

Shlama Foundation
En biståndsorganisation som skapades av en grupp assyrier ledda av Noor Koy, en ung  assyrisk kille som flyttade tillbaka till irakiska Assyrien från USA.

Etuti 
En ideell organisation baserad i irakiska Assyrien som arbetar för att inspirera fler unga assyrier att agera, ta plats i samhället och bli ledare genom olika aktiviteter och program.

AX 
AX består av en facebook-sida och ett twitterkonto som skapar och delar korta infovideor med tidsaktuella budskap riktade till assyrier och andra. Bakom initiativet finns en liten grupp unga assyrier i Chicago. En del av AX videosnuttar har passerat en kvarts miljon visningar.

MARA
Modern Assyrian Research Archive har samlat ett stort antal assyriska böckor, tidningar och källor. Organisationen har digitaliserat och katagoliserat många och skapat ett online arkiv öppet för allmänheten.

Nineveh Plain Defense Fund
NPDF är en insamlingsorganisation baserad i USA vars syfte är att erbjuda assyrier en laglig väg att skänka pengar till den assyriska styrkan Nineveh Plain Protection Units (NPU). Organisationen har idag flera hundra månadsgivare.

Bet Kanu
En grupp som arbetar med att skapa pedagogiskt material för barn på assyriska, främst i form av videos på youtube.

Strategic Entertainment
Strategic Entertainment som är baserade i USA syssslar med filmproduktion och har släppt flera assyriska titlar. Det uttalade målet är att göra assyrisk film till en självklarhet för assyrier.

Roosh24
Roosh består av ett nätverk av assyriska ungdomar runtom i världen som använder sociala medier för att skapa medvetenhet och engagemang, rapportera och informera. Dess facebook-sida har rekord bland assyriska organisationer med över 38 tusen följare.

NinevehWare 
NinevehWare har släppt en app för den som vill lära sig assyriska och säger sig vilja skapa fler assyriska appar framöver.

Assyrian Kitchen 
Assyrian Kitchen är en youtube-kanal där två assyriska vänner i USA diskuterar och lagar assyriska maträtter.

Nineveh Kids TV
Nineveh Kids TV är skapat av Dolabani-stiftelsen i Sverige och består av en rad assyriska barnsånger med tilltalande videos på youtube. Dess mest uppskattade barnsång har spelats en kvarts miljon gånger.

Nineveh Press 
Nineveh Press är baserat i Sverige och drivs som enskild firma som ger ut böcker om assyrier och assyrisk historia genom print-on-demand.

Assyria-TV
En nätbaserad tv kanal från Sverige som når tiotusentals assyrier och som är unik i sin satsning att nå världens assyrier endast via nätet.

Assyrian Arts Institute
En assyrisk organisation i Kalifornien som arbetar för att upphöja modern assyrisk konst och kultur genom olika events, utställningar och framträdanden. Bakom organisationen finns Norah Lacey, en assyrisk kvinna och miljardär.