I lördags genomfördes regionala val i 14 av totalt 18 provinser i Irak. Det är första gången som regionala val hölls i landet sedan 2005. Farhågorna om terrorattacker och oroligheter inför och under valdagen var höga med tanke på hur det gick under de tidigare valen.

TV-stationer, tidningar och otaliga webbsidor som Hujada.com har bevakat rapporterar om lugna och välbevakade vallokaler. Landets polis och militär fick till och med beröm av hög uppsatta personer inom regeringen i landet för ett utmärkt arbete. Det verkar som om även regeringen blev lite överraskade över lugnet i samband med valet.

Radio Sawas hemsida www.radiosawa.com rapporterar dock om att väljare till den kurdiska listan ”Naynawa” i Nineveh-provinsen, inte kunde lägga sina röster på grund av tekniska svårigheter vilket gjorde att den sunnimuslimska listan Al-Hadba tog 75 procent av rösterna i provinsen.

Detta innebär att denna gång är det kurderna som anklagar andra för oegentligheter i samband val. Zahrira net www.zahrira.net som tillhör Assyriska Demokratiska Rörelsen Zawaa återger samma nyhet på sin hemsida.

Vad gäller kvoten som garanterar plats för enbart en person – tidigare tre – för den assyriska befolkningen i det regionala parlamentet i Nineveh provinsen rapporterar vissa källor att valdeltagandet var lågt.

Detta kan enligt vissa bedömare bero på att väljarna är besvikna på det parlamentsbeslut som sänkte antalet assyriska platser i Nineveh och Bagdad från sammanlagt sex till en enda i var och en av provinserna. Analytiker anser att väljarna därmed inte tror att en enda person/representant kan påverka besluten som kommer att fattas i de regionala parlamenten.

Assyrierna hade tre huvudlistor som tävlade om att vinna de två platserna i provinsparlamenten; Ishtarlistan, Rafidainlistan och listan för kaldeiska partiet. Enligt vissa källor, toppar Ishtarlistan de assyriska rösterna i Nineveh-provinsen medan Rafidainlistan ligger högst upp i Bagdad-provinsen. De slutliga och officiella resultaten kommer att redovisas nu på torsdag. Hujada.com kommer att redogöra för resultaten när de är färdiga och alla röster räknade.

Enligt den irakiska valmyndigheten ihec www.ihec.iq var valdeltagandet i 14 av 15 provinser 51 procent. Antalet väljare uppgick till 7,5 miljoner av totalt 14,9 miljoner väljare. I Nineveh-provinsen var valdeltagandet 60 % vilket är en av de högsta siffrorna i hela Irak. Enbart i Salahaddin och Thi-Qar var valdeltagandet högre, 65 respektive 62 %. I valet deltog 401 politiska partier med 14800 kandidater till 440 platser i provinsparlamenten.