Assyrier i Nederländerna samlades under helgen för att komma igång med det nybildade Assyrische Federatie Nederlands, ett riksförbund som ska samla assyrierna i landet och föra gruppens talan på det nationella planet.

Närmare trettio personer från olika delar av landet samlades i staden Hengelo i västra delen av Nederländerna under helgen för ett uppstartsmöte. Sedan en kort tid tillbaka är Assyriska riksförbundet i Nederländerna en registrerad organisation och nu börjar arbetet med att bygga upp en fungerande apparat. Under uppstartsmötet valdes en provisorisk styrelse och en handlingsplan för tiden fram till förbundets första ordinarie årsmöte kommande vår.

Assyrier kom till Nederländerna redan på 70-talet och många kom att bosätta sig i kommunen Tweente och de två småstäderna Hengelo och Enschede, nära den tyska gränsen. Här finns idag en community på runt 25 000 personer, föreningar och assyriska kyrkor. Mindre assyriska communities finns i Amsterdam och andra städer i landet. Totalt uppskattas antalet assyrier i tulpanlandet uppgå till 40 000 individer.

Med på uppstartsmötet i Hengelo fanns Assyriska riksförbundet i Sveriges ordförande Afram Yakoub som delade med sig av den svenska erfarenheten.

– Vi har i Sverige nära fyrtio års erfarenhet av organiserat arbete på riksnivå och den erfarenheten hoppas vi ska hjälpa det nybildade riksförbundet i Nederländerna att komma igång på ett bra sätt, säger han.

Assyriska riksförbundet i Nederländerna förväntas inom kort att ansöka om medlemsskap i Assyriska Europeiska Konfederationen som i dagsläget samlar riksförbunden i Sverige, Tyskland och Belgien.