En arbetsgrupp inom moderaterna, Integration och arbete, föreslår ett ”nystartsprogram” för att minska utanförskapet i det svenska samhället. Detta efter att det visats att det finns över hundra områden i Sverige som har mycket hög arbetslöshet och dessutom höga siffror för brottslighet.

I en ny kartläggning, som moderaterna har beställt från Riksdagens utredningstjänst, avslöjas att det finns hela 105 områden i Sverige där är lägre än 50%. I flera av dessa utanförskapsområden lever mer än hälften av befolkningen på socialbidrag och uppvisar därtill långt högre siffror för brottslighet än riksgenomsnittet.

Därför föreslår den moderata delarbetsgruppen ”Integration och arbete” ett Nystartsprogram för arbete och egen försörjning samt tryggare och bättre bostadsområden. Bland annat föreslår gruppen slopade arbetsgivaravgifter för företag som etablerar sig i krisområden och nystartscentra för bättre kontakter mellan de boende och myndigheter och näringsliv.

Arbetsgruppen anser också att den som är i arbetsför ålder och får socialbidrag under lång tid ska tvingas söka arbeten på annan ort. -För de barn och ungdomar som växer upp i områden med hög arbetslöshet är det viktigt at vi kraftsamlar. De behöver vuxna som har ett jobb att gå till och som kan visa att det är möjligt att bryta ett långt utanförskap, säger Elisabeth Svantesson, riskdagsledamot (m).

Om personen tackar nej till jobberbjudande i en annan kommun bör ersättningen trappas ner anser arbetsgruppen. -Vi kan inte acceptera att hela områden lämnas vid sidan av det övriga samhället. Nu krävs det riktade reformer för att både öka andelen som arbetar och för att trygga boendemiljö. Sverige har inte råd att vänta, säger Tomas Tobé, riksdagsledamot (m).

Gruppen vill dessutom bekämpa den växande brottsligheten i problemområdena med hundra nya poliser. Nedan kan du läsa några förslag i Nystartsprogrammet:

* Skattelättnader vid företagsetablering
Arbetsgivaravgiften exklusive pensionsavgiften, bör slopas vid etableringar i de utsatta områdena om en andel av de nyanställda bor i området.

* Minska socialbidragen
Mot bakgrund av det kraftiga socialbidragsberoendet i de utsatta områdena föreslår arbetsgruppen att socialbidraget anpassas för att mer likna a-kassan och de reformer som Alliansregeringen genomfört där.

* Bättre och bredare Nystartscenter
Nystartscentret ska finnas i varje område med arbetsförmedling och företaganderådgivning.

* Ökad mångfald i upplåtelseformer och ägande
I områden med en hög andel hyresrätter är det önskvärt med fler ägda bostäder samt en ökad mångfald av hyresvärdar.

* Miljonprogrammet Vision 2020
Miljonprogrammets bostäder ska vara renoverade 2020.

* Nolltolerans mot brott och störningar
Den höga brottsutsattheten måste bemötas kraftfullt, inte minst vardagsbrotten.