I byn Hazar Jot i Irakockuperade Assyrien har kurder inkräktat på assyrisk mark.

Nyheten om markstölden har rapporterats av bland annat Persecution.org en organisation som bevakar övergrepp mot kristna folkgrupper runtom i världen. Hazar Jot ligger utmed Khazerfloden och cirka 30 kilomoter sydväst om staden Aqra.

Enligt persecution.org gav guvernören för Dohuk-distriktet i norra Irak tillstånd till en släkting till den styrande Barzani-klanen att borra en brunn på den assyriska byns marker. Assyrierna betraktar händelsen som ett första steg i att driva dem ut och ta över deras marker, enligt ett numera välkänt mönster.

I norra Irak finns över en mängd byar och markområden som kurder har tagit över helt eller delvis med våld under de senaste decennierna. Värdet av markstölderna uppskattas till flera miljarder kronor i dagens penningvärde.

Svenska politiker som Lars Adaktusson (KD) och partier som säger sig stå upp för det assyriska folket har inte reagerat på markstölden i Hazar Jot eller andra kurdiska övergrepp mot assyrier.