Assyriska organisationer i Belgien har nyligen gått ihop och bildat ett riksförbund. Det nya förbundet har fyra anslutna föreningar och leds av Elizabeth Begtas.

Efter år av passivitet går assyrier i Belgien mot bättre organisering och fler aktiviteter. Under april månad bildades Assyriska Riksförbundet i Belgien av fyra existerande föreningar. Den nyvalda förbundsstyrelsen består av fem personer och leds av den unga psykologistudenten Elizabeth Begtas. Ytterligare två assyriska föreningar i landet avser att ansöka om medlemskap i förbundet inom kort. 

Bildandet av riksförbundet kommer efter en tids möten och diskussioner under våren mellan olika aktörer. Assyriska Ungdomsförbundet i Belgien har varit en drivande kraft bakom bildandet av ett riksförbund. 

Det finns uppskattningsvis tjugotusen assyrier i landet med störst koncentration i huvudstaden Bryssel.