Beslutet om ett Seyfomonument i australienska Fairfield har visat sig vara förknippat med ständiga turkiska försök att upphäva beslutet. Nu väljer man att angripa ledamöter som varit med och beslutat om monumentet.

I det senaste försöket att häva beslutet om Seyfomonumentet så anklagas ledamöter av fullmäktige i Fairfield för att ha varit jäviga. Det är Adem Cetinay, en boende i området med turkiskt ursprung, som begärt en granskning av beslutet då han menar att beslutet enbart gynnar enskilda ledamöter. Enligt Cetinay borde dessa därför inte ha deltagit i beslutet.

Det är ledamöterna Anwar Khoshaba, Albert Mooshi, Andrew Rohan, Frank Oliveri, Zaya Toma och Samir Yousif som är berörda och som själva deklarerat att de antingen känner folk eller har vänner inom Assyrian Universal Alliance, organisationen som lanserade idén med Seyfomonumentet och också ska stå för kostnaderna. 

De nämnda ledamöterna har dock förklarat att deras relation till personer som har anknytning till organisationen inte har påverkat beslutet. Det förtjänar här att nämnas att beslutet om Seyfomonumentet var enhälligt. Det innebär att beslutet skulle ha gått igenom oavsett om ledamöterna som Cetinay menar var jäviga skulle ha deltagit i beslutet eller inte.

En taleskvinna för Fairfields kommunfullmäktige förklarade också att det var upp till enskilda ledamöter att ta ställning till om det finns en intressekonflikt mellan ledamotens privata intressen och dennes åtaganden gentemot det allmänna.

Trots flera försök från turkiskt håll så ser beslutet ut att stå fast och i maj 2010 är det tänkt att monumentet ska vara färdigt för att därefter resas i Fairfield Park i Sydney.