Lördagen den 6 februari höll den brittiske arkeologen John MacGinnis föredrag för ett fullsatt Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. Hans internationella team av forskare har ägnat flera år åt att gräva fram nya bevis ur den forntida assyriska provinsstaden Tushan, vid Turabdins nordgräns.

Föredraget bekräftade för de närvarande att synen på den assyriska identiteten håller på att förändras radikalt inom forskarvärlden. Från att i princip ha avfärdat tanken på assyrisk kontinuitet under historien har historikerna nu tvingats omvärdera sin tidigare hållning. Det är den senaste tidens arkeologiska upptäckter som har fått historikerna att se på frågan med nya ögon. Vilka är då dessa upptäckter?

Den mest sensationella upptäckten är den så kallade Cineköy stenen. Inskriptionen på denna sten har bekräftat för forskarna att orden Assyrien och Syrien är synonymer och därmed att även orden Ashuroye och Suroye är synonymer. Bakom detta konstaterande står forskaren Robert Rollinger från Österrike. John MacGinnis kommenterade själv Assyrien-Syrien synonymerna med att säga att han själv inte förstår varför forskarna tidigare ”went out of their way to disprove the obvious connection between the two words”; det vill säga att forskarna gjorde sitt yttersta för att motbevisa den uppenbara kopplingen mellan orden.

En annan intressant upptäckt gjordes av John MacGinnis själv då han gick igenom lertavlor i brittiska museets samling. Till sin förvåning upptäckte MacGinnis att en av lertavlorna innehåller information om en assyrisk guvernör i staden Ashur – efter det assyriska rikets fall. Av någon konstig anledning har man tidigare missat denna viktiga information. Det har även gjorts nya upptäckter om tempel i assyriska städer efter det assyriska rikets fall.

En väldigt intressant iakttagelse finns i en krönika av den babyloniske kungen Nabupalassar, som efter att ha erövrat Nineveh blir attackerad av människorna som lever i Turo’DIzlo området i Turabdin.

Sedan tidigare känner historikerna till att assyrier anställdes i den persiske kungens hov samt att assyrier revolterade mot det persiska styret. Det är även vedertaget att romarna etablerade en provins under namnet ”Assyria” under det första århundradet före Kristus.

Även inom det språkliga fältet har nya upptäckter gjorts. John MacGinnis kunde själv berätta att forskarna kan se tydligt den gradvisa ”sammansmältningen” mellan det assyriska och arameiska språket under forntiden. Till en början ser forskarna arameiska ord införlivas i den assyriska kilskriften, sedan kan de konstatera hur arameisk grammatik blir synlig i texterna. På en del lertavlor kan de till och med se arameiska bokstäver som små noter bredvid den assyriska kilskriften.

Dessa iakttagelser stödjer en annan iakttagelse gjord nyligen av världens främsta forskare inom semitisk lingvistik, Prof. Geoffrey Khan från Cambridge University. Han har skrivit en uppsats i  vilken han visar hur fornassyriska ord har överlevt till dagens talade assyriska och han visar även att dagens talade assyriska inte kan ha uppstått från det klassiska skriftspråket som uppstod i Edessa för cirka 2000 år sedan. Enligt Khan står det tydligt att dagens talade assyriska har ett mycket äldre ursprung än så och att det är besläktat med fornassyriskan och arameiskan.

När en av åhörarna frågade vad MacGinnis anser om den seglivade myten om den assyriska identitetens utdöende efter Nineves fall, började hans svar med: ”This is of course ridiculous…” – det är naturligtvis något som är skrattretande…”   

MacGinnis rundade av med att berätta hur gärna han och hans internationella forskarteam skulle vilja gräva i fler områden i Turabdin. När det idag står klart att Tushan, som ligger absolut norr om Turabdin, var en provinshuvudstad i det assyriska riket, har det blivit uppenbart för forskarna att Turabdin måste ha varit mer assyriskt än vad man har trott hittills. Det säger sig självt att inget rike grundar en provinshuvudstad utanför sitt territorium.

[FONOT: Dagens föreläsning arrangerades av Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm i samarbete med Assyrien Kulturcenter i Botkyrka och Assyriska Distriktet i Göteborg. John MacGinnis höll ett föredrag även hos Assyriska kulturhuset i Göteborg den 7 februari 2010.]

Afram Barryakoub