Rabbela Hatami har varit drivande i skapandet av det nya assyriska radioprogrammet ”pras-qala d’Nineveh” som sänds på FM 98,5 i Jönköping.

Rabbela Hatami berättar att man kan lyssna på programmet via FM 98,5 i Jönköping med omnejd, det går även att lyssna på programmet via paltalk som där går under namnet, Assyrian pras-qala d’Nineveh.

Hemsidan www.nineveh.se har skapats för radioprogrammet men är fortfarande under utveckling. Programmet kommer sändas på tisdagar med start klockan 18.00 – 20.00.

Det kommer skapas program med inriktning och fokus på bildning inom kulturella, religiösa, historiska och politiska ämnen. Rabbela poängterar också att inslagen är till för assyrier oavsett kyrkotillhörighet.

-Barnprogrammet kommer vara på öst -och västassyriska, säger Rabbela.