Flera års forskning har resulterat i ett nytt personlighetstest som ska göra det lättare för invandrare och kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. Upphovsman till UPP-testet är professor Lennart Sjöberg, Handelshögskolan i Stockholm.

Testet mäter egenskaper som är viktiga i arbetslivet som samarbetsvilja, kreativitet och emotionell intelligens. Som de flesta andra test är det ett självrapporttest, d v s det bygger på svar där den testade beskriver sig själv. Det är lätt att inse att alla inte svarar helt uppriktigt och ärligt på sådana testuppgifter om mycket står på spel, t ex om man tar testet i samband med en jobbansökan eller karriärplanering.

UPP-testet, UPP står för Understanding Human Potential, att förstå mänsklig potential, har en unik metodik med vars hjälp man korrigerar för tendensen att beskriva sig själv i alltför positiv dager, att skönmåla. Allmänt sett försvinner fördelarna för dem som bluffar på testet. Det har visat sig att män skönmålar mera än kvinnor när det gäller chefsjobb, födda i Sverige mera än invandrare.

UPP-testet korrigerar för detta och ger därför en mera rättvis bild av dem som testats, vilket gynnar jämställdhet och mångfald vid anställningar. Kvinnors chanser att få chefsjobb ökar, invandrare kan lättare få anställning.