Den nytillträdda patriarken för assyrisk ortodoxa kyrkan har tydligt markerat att han kommer att verka politiskt i samband med ett historiskt tal under hans första gudstjänst i Beirut.

Ignatios Afrem II, nyvald patriark för assyrisk-ortodoxa kyrkoinriktningen höll ett bejublat tal under sin första gudstjänst i Beirut söndagen den första juni. Innehållet i talet markerade patriarkens vilja att driva politiska frågor som gagnar den assyriska folkgruppen till skillnad mot tidigare, menar representanter för Assyriska Riksförbundet i Sverige som gratulerade patriarken på plats i Beirut.

– Det finns flera positiva signaler. Han inledde till exempel sitt tal på assyriska och inte på arabiska. Jag tolkar det som att han avser att stärka assyriskan inom kyrkan och rulla tillbaka den negativa utvecklingen där arabiskan har fått alltmer plats, säger förbundsordföranden Afram Yakoub: ”Patriarken berörde även folkmordet Seyfo, vilket så vitt jag vet aldrig har skett tidigare i offentliga sammanhang av tidigare patriarker. Han uttalade även tydliga önskemål om en större politisk representation för assyrierna i Libanon, om platser i parlamentet och i regeringen. Det är också något helt nytt för kyrkan att i modern tid ställa sig bakom sådana politiska ambitioner”, menar förbundsordföranden som var på plats tillsammans med sin vice ordförande Tony Meshko och Elias Shahin i egenskap av sakkunnig.

Förbundsdelegationen gratulerade patriarken och hade möjlighet att träffa flera inflytelserika personer i Libanon samt flera organisationer.