Den amerikanske presidenten Barack Obama markerade i ett uttalande under lördagen den 24 april årsdagen för folkmordet på kristna minoriteter i det osmanska riket. Han undvek dock att kalla händelserna för folkmord.

– Denna allvarsamma dag för ihågkommande stannar vi upp för att minnas att för 95 år sedan så inleddes en av de värsta förbrytelserna under 1900-talet, säger president Obama i uttalandet.

Obama beskriver i sitt uttalande de mörka händelser som ägde rum under det osmanska rikets sönderfall men avstod från att använda ordet genocide (översatt: folkmord). Detta trots sitt löfte under presidentvalskampanjen 2008 att använda just genocide när han skulle tala om händelserna som president.

Istället valde Obama en mellanväg i ett försök att blidka både offer och förövare. Han kallade händelserna för Meds Yeghern, vilket är en benämning som armenierna ibland använder när de talar om folkmordet.

– Vi måste hålla dess minne levande för att hedra de som mördades och så att de allvarliga misstagen från förr inte ska upprepas, säger Obama i uttalandet med syftning på Meds Yeghern.

Den försiktiga kommentaren från president Obama ska ses mot bakgrund av den diplomatiska kris som utlöstes mellan USA och Turkiet efter att det amerikanska utrikesutskottet i mars månad antog en resolution där man uppmanade presidenten att kalla massakrerna på kristna minoriteter under det osmanska rikets sönderfall för just folkmord.

Turkiet kallade då hem sin ambassadör från Washington, men han återvände till den amerikanska huvudstaden blott en månad senare. Turkiet är för övrigt en NATO-medlem och räknas från amerikanskt håll som en nyckelsamarbetspartner i Mellan Östern.

För det assyriska folket så är Obamas uttalande, oavsett vilket ord han betonar, en klen tröst. Till stor del har den amerikanska debatten rörande folkmordet nämligen kommit att handla om massakrerna på armenierna utan att assyrier, eller pontiska greker för den delen, nämns.