Demokratiska presidentkandidaten Barack Obama har i ett brev, Condolezza Rice, ställt frågor om den politiska marginaliseringen av Iraks minoriteter.

Frågan gäller det irakiska parlamentets handlande onsdagen den 24 september i år när den arabisk-kurdiska majoriteten beslutade att eliminera minoriteternas kvotplatser i provinsstyrelserna i Irak. Händelsen har orsakat internationella protester och fördömanden.

Barack Obama frågar Condolezza Rice, chef för State Departement, vad USA tänker göra åt minoriteternas marginalisering i den politiska processen och för minoriteternas situation i allmänhet.

Läs brevet här