Ny forskning visar att viljan spelar en betydligt större roll i vår lycka än vi tidigare har trott. Detta har en professor vid California University i USA kommit fram till.

Sonja Lyumbomirsky, professor i psykologi på California University drar en parallell till viktminskning där en del måste anstränga sig mer än andra för att behålla idealvikten. Samma sak gäller för lycka; vissa måste anstränga sig mer för att uppnå den, men precis som vikten kan vi påverka den.

Det handlar mycket om hur vi definierar lycka menar Lyumbomirsky.

– De flesta tänker att sådant som pengar, hälsa och äktenskap har stor betydelse för lycka, men det har de inte, säger hon till Dagens Nyheter. 

Hon förklarar att materiella ting, har som man redan visat på 70-talet, sin lyckoroll endast under en kort period. Oavsett om det är ett stort hus, en snabb bil eller en ny mobil vänjer man sig snart och tröttnar kort därefter.

Hennes forskning visar även att människor som lyckas i arbetslivet, är lyckliga först och till följd av det blir framgångsrika, inte tvärtom som många tror.

-Positiva känslor leder till en uppåtgående spiral. När människor känner sig lyckliga känner de sig också oftare mer självsäkra, optimistiska och energiska. Det gör dem också mer omtyckta av andra, säger hon.

Lyubomirsky menar att orsakerna till människors olika lyckonivåer är genetiska samt personliga omständigheter som till exempel kärlek, ekonomi och hälsa. I ett cirkeldiagram skulle de genetiska orsakerna, enligt henne, ta upp hälften av cirkeln medan personliga omständigheter tar upp tio procent. Resten är individens eget beteende, det vill säga där man kan påverka.

– En stor procentsats styr du själv över. Det betyder att det spelar roll hur du uppför dig och hur du väljer att agera, säger hon.

Man bör söka lyckan i små doser, leva i nuet och inte söka reda på de kraftiga och kortvariga lyckorusen menar hon. Ett annat sätt att öka sin lycka är att visa vänlighet och uppskattning för det vi har.

Professorns recept för ett lyckligt liv är inte helt banbrytande då den omnämnts tidigare ibland annat kristen lära och buddism. Man bör nämligen rätta sig efter tre nyckelbegrepp: vänlighet, tacksamhet och optimism.

– Det genetiska ger dig en baslinje, och du måste jobba för att nå över den punkten, säger hon.