Från och med nu kommer hujada.com att publicera artiklar på assyriska. Det har Riksförbundsstyrelsen bestämt under sitt senaste möte.
– Vi hoppas att det hjälper till att hålla språket levande, säger företrädare för förbundet.

När tidningen Hujådå utgavs i tryckt form fanns alltid en sektion på assyriska. Denna praxis upphörde vid övergången till en renodlad webbtidning. Sedan flera år finns endast artiklar på svenska på hujada.com. Nu ska det bli ändring på det.

I sitt senaste möte beslutade förbundsstyrelsen att artiklar skrivna på assyriska kommer att publiceras jämsides med texter på svenska. Att det har dröjt flera år att komma igång med assyriskan beror på att man tidigare hade för höga ambitioner menar förbundsordförande Afram Yakoub:

– Jag tror att man satsade för stort och ville skapa en separat avdelning på hujada.com endast för assyriska. Det krävs mycket resurser för en sån satsning och det kan vara en anledning till att ingen styrelse har förverkligat det. Vi har valt att gå en annan väg och samköra texter på svenska och assyriska vilket inte alls kräver samma resurser, förklarar han.

Ett problem som uppstår med assyrisk text är att datorer och smart phones från Apple inte kan visa assyrisk text än. De som surfar in på hujada.com med en Apple-dator eller en Iphone kommer bara att se konstiga tecken. Styrelsen anser att det är ändå värt att gå vidare med assyriskan.

Styrelsen är medveten om att det kommer att vara glest mellan de assyriska texterna men vill se det här som ett ställningstagande för språket. I dagsläget kommer bara texter med assyriskt alfabet att publiceras. Frågan om att öppna upp för assyriska skriven med latinska bokstäver vill styrelsen undersöka vidare. 

– Vi vill passa på och uppmana folk att börja skicka in texter på assyriska, ju fler desto bättre. Språket är oerhört viktigt för vår kultur, säger Afram Yakoub, och fortsätter;

– Vi räknar med att det i början kan dyka upp en del tekniska problem för assyriskan på hujada.com. Det är något vi i så fall ska försöka lösa under processens gång.

Förbundsstyrelsen tar inte ställning i vilken assyrisk dialekt texterna ska vara skrivna. De assyriska dialekterna är många och alla delar av ett rikt kulturarv att vara rädd om. Det är upp till varje skribent att själv bestämma vilken dialekt och vilken nivå texten ska vara skriven på. Vill skribenten skriva på ett högspråk får den göra det. Vill skribenten skriva på ett naturligt sätt som man talade i byarna får den också göra det. Västassyriskan har ingen allmänt accepterad ortografi, alla skriver som de vill. Detta är ingen fråga för förbundsstyrelsen att lösa just i detta nu, utan mer en fråga att diskutera med tiden. Det viktiga just nu är att folk sätter igång med att skriva. Det är dock rekommenderat att texterna skrivs med tanken att de ska kunna förstås. Den som vill tycka till i denna fråga kan förslagsvis debattera – på assyriska. Välkommen att skicka in!

Fotnot: Klicka på länken nedan för att ladda ned Meltho-fonterna, utvecklade och designade av Beth Mardutho. Man behöver installera fonterna för att den assyriska texten ska visas i andra typsnitt än Estrangelo Edessa, som är standard-typsnittet.