Kärnan i den moderata partistyrelsens förslag till integrationspolitik verkar vara att det är bra att människor vill komma till Sverige. Samtidigt får partiet svidande kritik från sitt egna ungdomsförbund, där MUF:s förbundsordförande Niklas Wykman menar att förslaget kan skapa ännu större klassklyftor.

Under det senaste året har en arbetsgrupp ledd av Stockholms socialborgarråd Ulf Kristersson djupstuderat politiken för invandring, migration och integration. Resultatet blev en rapport till moderaternas partistyrelse, som för några dagar sedan presenterade sin proposition till partistämman som hålls i augusti.

Statsminister Fredrik Reinfeldt menar att Sverige inte är det goda exemplet i världen på hur man bör göra. -Vår självbild är att vi lever i mångfald och acceptans, men det fungerar uppenbarligen inte på det sättet, sade Reinfeldt vid en pressträff.

Ulf Kristersson efterlyser fler förebilder för invandrare och vill lyfta integration till en central fråga i svensk politik genom att sätta jobbfrågan i fokus för all seriös integration. -Sverige har på ganska kort tid omvandlats från ett extremt homogent land till ett mycket mer internationaliserat land. Vi håller på att bli ett mer normalt land nu, vilket är väldigt bra. Det behöver pratas mer bruten svenska på svenska arbetsplatser, avslutar Kristersson.

Dessutom klargjorde Fredrik Reinfeldt att konjunkturläget som Sverige befinner sig i inte påverkar moderaternas syn på arbetskraftsinvandringen. Statsministern menade att det inte bara finns ett visst antal jobb i ett land som sedan ska fördelas på den egna befolkningen. Det är tydligt att moderaterna fortsätter att fokusera på jobbfrågan, även inom integrationspolitiken.

Dock får partiet alltså kritik från Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande Niklas Wykman, som säger att förslaget till ny integrationspolitik är verklighetsfrånvänt. Wykman kritiserar den del av förslaget som tillåter att människor som flytt till och etablerat sig i Sverige kan berövas sitt medborgarskap, vilket kommer leda till en orättvis och osund människosyn.

Wykman säger att partistämman i höst inte kommer att godkänna hela denna proposition. – Istället för att stoppa människohandeln straffar man de redan utsatta. Förslaget kommer bara att leda till att människor delas upp i två samhällsklasser. Den svenskfödda medelklassen får ett äkta medborgarskap och utlandsfödda tvingas fortsätta leva i en falsk trygghet, säger Niklas Wykman i ett pressmeddelande.

Man bör istället tänka lite innan medborgarskapet ges ut och kanske kontrollera passens giltighet och den sökandes skäl innan medborgarskapet fås anser Wykman. För att förbättra integration bör Moderaterna istället förändra den lagstiftningen på jobbmarknaden som diskriminerar utlandsfödda. -Det skulle ge en större effekt än Moderaternas alla samlade förslag i denna proposition, avslutar Niklas Wykman.