Paragraf 50 skulle garantera minoriteternas kvotplatser i de olika provinsråden i Irak. Den 24 september röstades den bort, vilket gjorde att minoriteternas chans att hävda sig regionalt försvann. Nu kräver den internationella organisationen UNPO att paragrafen skall tas tillbaka.

UNPO – Unrpresented Nations and Peoples Organization – är en internationell organisation som arbetar för att stärka olika minoriteters och ursprungsbefolkningars rättigheter över hela världen. UNPO har reagerat över att paragraf 50 slopats och vill nu att irakiska myndigheter skall återinföra den.

I ett pressmeddelande skriver UNPOs generalsekreterare, Marino Busdachin, följande:

”Paragraf 50 skulle ha garanterat totalt femton platser i provinsråden för etniska och religiösa minoriteter som assyrier, mandéer, shabaker, turkmener och yezidier, som samtliga utgör en viktig, men utrotningshotad, del av Iraks rika kulturella mosaik. Borttagandet av dessa femton platser kommer att innebära en avsevärd försvagning av dessa folks regionella represention.”

Sedan skriver Busdachin att dessa minoriteter har varit med om förtrycket under Iraks diktatur och att de också längtat efter att vara med och bygga upp ett nytt demokratiskt Irak. Därför vill UNPO att irakiska myndigheter återinför paragraf 50 med omedelbar verkan. Samtidigt uppmanar organisationen FN, EU och USA att visa sitt stöd för paragrafen och dess syfte.