Sensationella uppgifter gör gällande att Assyrisk-Ortodoxe patriarken Afrem II Karim har vid sitt senaste besök i Qameshli uppmanat ledarna för försvarsstyrkan GPF och dess polis Sootoro att ansluta sig till den kurdiska milisen YPG, så som den slutna gruppen dawronoye har gjort genom sin MFS/Sutoro.

Ahiqar Rashid, som representerar ”Ungdomssamlingen Moder Syrien” i Qameshli och är en av eldsjälarna bakom den assyriska styrkan GPF och dess polisiära gren Sootoro, säger i en intervju i Assyria-TV att patriarken vid sina besök i Qameshli har visat undergivenhet gentemot de självutnämnda kurdiska ledarna inom PYD, särskilt när kurdisk polis hade attackerat GPF/Sootoro och dödat Gabi Dawod som blev martyr.

Till saken hör att inte bara medlemmarna i GPF/Sootoro besvarade kurdernas attack med vapen. Ett stort antal assyrier i stadsdelen Wusta gick ut på sina balkonger och hustak och sköt intensivt mot angriparna. Kurdiska PYD-ledare häpnades över det folkliga motståndet och fick klart för sig att assyrierna hade fått nog av PYD:s översitteri. Men när patriarken kom till Qameshli för att visa sitt stöd åt sitt folk, förminskade han GPF/Sootoros roll istället för att uppmuntra styrkan som försvarare av assyriernas existens, säger Ahiqar Rashid.

Vid patriarkens senaste besök i Qameshli när han invigde ett Seyfomonument, uppmanade han klart och tydligt ledarna för GPF/Sootoro att ansluta sig till den kurdiska milisen, så som dawronoye har gjort genom sin MFS/Sutoro. Detta är ett allvarligt och främmande uttalande av patriarken, eftersom han hela tiden har uppmanat assyrierna till väpnat självförsvar. Men att ansluta sig till kurdiska PYD:s diktatoriska och chauvinistiska projekt är att begå självmord som en folkgrupp som har byggt upp Gozarto, menar Ahiqar Rashid. I så fall faller hela resonemanget om självförsvar om assyrierna skulle acceptera att bli en marionett i kurdernas propaganda gentemot omvärlden. Då behöver man inget eget självförsvar när man har överlämnat sin fria vilja i sin förtryckares händer, tillägger Rashid, som vägrar böja sig för PYD:s försök att kurdifiera hela Gozarto.

Programmet i Assyria TV har rubriken ”Varför suspenderades prästen Gabriel Dawod?”. Den 16 oktober 2016 suspenderade patriark Afrem II Karim prästen Gabriel Dawod i Damaskus för påstådd medverkan på hemsidor som är emot kyrkoledningen. Men Ahiqar Rashid hävdar att den verkliga anledningen är en annan. Han tror att prästen Gabriels stora engagemang för sitt folk och hans klara ställningstagande för den assyriska vaktstyrkan GPF/Sootoro kan vara en trolig anledning. En annan anledning kan vara att prästen i fråga har blivit så populär bland assyrier, från Gozarto till Damaskus, att personer inom kyrkan kan ha upplevt honom som ett hot mot deras intressen. Det kan vara biskopar, munkar eller andra som har gett patriarken en felaktig bild av prästen.

Frågan som inställer sig är varför patriark Karim ger efter för kurdernas krav på att GPF/Sootoro ska ansluta sig till dem. Känner han sig hotad och rädd för kurderna som med vapen i hand talar maktens språk? Svaret kan bara han ge, men kyrkans historia är full av exempel på undergivenhet gentemot olika härskare. Och i brist på profana organisationer som kan matcha kyrkans ställning inom folkgruppen, har detta en negativ inverkan på den assyriska nationella kampen för överlevnad som en etnisk ursprungsbefolkning i Assyrien, säger initierade bedömare.