Under sin resa till Irak och Assyrien kommer påven att återlämna en femhundra år gammal bok på assyriska till kyrkan på Nineveslätten.

Påven Franciskus kommer att besöka Irak mellan 5-8 mars och då även resa till den assyriska delen av landet.

Under sin sitt planerade besök till Baghdede, den största staden på Nineveslätten, kommer Franciskus att återlämna ett flera hundra år gammalt assyriskt bönemanuskript till den assyrisk-katolska katedralen i staden. Det var därifrån boken räddades undan terroristerna från islamiska staten när de svepte fram över Nineveslätten sommaren 2014. Den smugglades sedan ut ur Irak med hjälp av en assyrisk biskop och lämnades till en italiensk organisation som arbetar med restaurering av gamla böcker.

Böneboken Sidra skriven på assyriska som ska återlämnas till den assyrisk-katolska kyrkan på Nineveslätten.

Nu ska boken, med titeln Sidra alltså tillbaka till Assyrien och den kyrka som var dess hem. I dagarna mottog påven representanter från den italienska organisationen som har haft hand om restaureringen. Återlämnandet av boken beskrivs som en symbolisk gest för att visa att kristendomen har en framtid i det ockuperade Assyrien.