Assyriska Riksförbundet anser att assyrier i Irak systematiskt drivs bort från sina hem i takt med att våldet mot dem har ökat.

I torsdags förra veckan hittades den kaldeiska ärkebiskopen, Faraj Rahho, död i ett område utanför Mosul. Biskopen kidnappades fredagen den 29 februari utanför en kyrka i Mosul av några beväpnade män. Under kidnappningen mördades hans två livvakter och chaufför. Sedan dess har kidnapparna krävt en lösensumma 2,5 miljoner dollar för biskopens frigivning.

Mordet på biskopen är ännu ett bevis på den systematiska utrensningen som den assyriska befolkningen i Irak genomgår. Mördandet på Iraks ursprungliga befolkning har intensifierats och blivit än mer brutal.

Ända sedan den amerikanska ockupationen av Irak har landet tömts på sin kristna ursprungsbefolkning. Förtryck, förföljelser, kidnappningar, våldtäkter och mord har blivit en del av den assyriska folkgruppens vardag. Religiösa grupper gör allt för att rensa landet på sin ursprungsbefolkning, medan den irakiska regeringen och världssamfundet bevittnar dessa brott mot detta fredliga folk utan att agera. Assyrier världen över upplever en bestörtning och en uppgivenhet utan dess like.

Assyriska Riksförbundet fördömer mordet på biskop Faraj Rahho och hans 3 medarbetare och uppmanar omvärlden och beslutsfattare att ta förtrycket och förföljelserna på största allvar och agera för att skydda assyrierna i Irak.

Situationen för folkgruppen gör oss påminda om att den enda lösningen för att skydda landets assyrier är upprättandet av en skyddszon i Nineveh-provinsen, i norra Irak. En skyddszon under FN:s beskydd är vad som omedelbart krävs för att på sikt försäkra sig om assyriernas överlevnad i Irak. 

Ansvaret för att garantera assyriernas säkerhet och existens i Irak, ligger inte bara på Iraks regering, utan USA och FN bär ett lika mycket ansvar för att försäkra sig om folkets skydd. Dessutom har Sveriges regering ett ansvar att uppmärksamma och påtala den grymma verklighet som minoritetsgrupperna i Irak lever i och inte sända tillbaka dessa människor till ett liv i ovisshet.