Biskopen Faraj Rahhos död har upprört assyrier och orsakat starka reaktioner. I ett pressmeddelande fördömer Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige (ADO) kidnappningen och mordet på biskopen.

Den kidnappade kaldeiske biskopen Faraj Rahho hittades död i torsdags utanför Mosul i norra Irak. Det var den 29 februari som biskopen fördes bort av beväpnade män utanför Trefaldighetskyrkan i staden Mosul. I samband med det mördades också två av hans livvakter och chauffören. Trots kidnapparnas krav på 2,5 miljoner dollar i lösensumma hoppades många att den 74 årige biskopen skulle friges. Men vädjandena om en frigivning var förgäves och istället verkställdes hoten om att biskopen skulle mördas.

Kidnappningen och mordet på biskopen har väckt starka känslor runt om världen, inte minst bland det assyrisk-kaldeiska folket. Denna händelse kan inte på något sätt betraktas isolerat. Mordet på biskop Faraj Rahho är ett uttryck för den tydliga systematik som finns i de övergrepp som riktas mot de kristna i Irak, något som på sikt kan innebära att Irak helt töms på sin assyriska ursprungsbefolkning.

Det assyriska folket i Irak har konsekvent utsatts för förföljelser och övergrepp, något som tilltagit i intensitet sedan kriget 2003. Kidnappningar av barn, unga flickor och mord på religiösa och politiska företrädare har varit en vardag för de kristna i landet. Idag beräknas en betydande andel av de irakiska flyktingarna vara kristna. Trots otaliga rapporter där övergreppen belysts, har omvärldens reaktion varit likgiltig. Att assyriska flyktingar i Europa idag avvisas till Irak är därför inte enbart omoraliskt utan strider mot internationell rätt.

Den utsatthet som assyrierna lever under väcker frågan om hur säkerheten kan förbättras för gruppen i Irak. Ty situationen är idag akut. Även om folkgruppen geografiskt är utspridd över hela Irak, finns majoriteten i de norra delarna av landet. Regionen kring Mosul (Nineveh) utgör gruppens kärnområden i Irak. Att en säkerhetszon omedelbart upprättas för gruppen i denna del av landet är ett måste för att sätta stopp för den etniska rensningen. På sikt handlar det om att assyrierna tillerkänns en autonomi i samma områden.

Detta ansvar åligger inte enbart den irakiska regering, utan delas med EU, FN och inte minst USA.