Med anledning av söndagens massaker på kristna assyrier i Sayidat al-Nejat i Irak går Assyriska Riksförbund, Assyriska Kvinnoförbundet och Assyriska Ungdomsförbundet ut i ett gemensamt pressmeddelande där de tre assyriska förbunden i Sverige fördömer terroristhandlingen, uppmärksammar situationen för assyrierna i Irak och ställer krav på svenska politiker.

Söndagen den 31 oktober 2010 bröt sig en fraktion ur terroristgruppen Den islamistiska staten Irak in i den syrisk-katolska kyrkan Sayidat al-Nejat i Bagdad och begick en av de mest brutala massakrerna mot den kristna assyriska folkgruppen i Irak sedan invasionen 2003.

Attentatsmännen, som har kopplingar till terrornätverket Al Qaida, inledde massakern med att mörda två präster. Därefter höll de söndagsmässans besökare som gisslan och öppnade eld mot dessa i samband med att säkerhetsstyrkor inledde ett fritagningsförsök. Terroristerna ska även ha använt sig av sprängladdningar inne i kyrkan. Rapporter visar att 58 personer ur gisslan och säkerhetsstyrkorna ska ha avlidit till följd av detta och 75 personer ska ha skadats.

Det är med stor sorg som Assyriska Riksförbundet, Assyriska Kvinnoförbundet och Assyriska Ungdomsförbundet har tagit emot dessa uppgifter och det råder chock och förstämning bland assyrier, i Sverige och runt om i världen. Vi fördömer denna avrättning av civila kristna assyrier å det starkaste och sänder våra kondoleanser till offrens anhöriga och det assyriska folket.

Det står alltmer klart att den irakiska regeringen inte kan erbjuda ett adekvat skydd för de kristna assyrierna i landet mot den etniska rensning som sker. Söndagens grymma massaker är kulmen på terrorhandlingar under en längre tid som riktats direkt mot landets kristna befolkning. Söndagens illdåd var välplanerat och visar inte bara på terroristernas vilja att fortsätta sin kamp för att driva ut de kristna assyrierna från Irak, utan också att de avser intensifiera detta arbete. Sedan Saddam Hussein störtades i och med invasionen av Irak 2003 så har uppemot hälften av landets kristna ursprungsbefolkning lämnat landet.

Mot bakgrund av ovanstående kräver de assyriska förbunden i Sverige 

att svenska myndigheter omedelbart stoppar avvisningar av kristna assyrier till Irak.

att den svenska regeringen och riksdagens partier agerar internationellt för att stoppa den etniska och religiösa rensningen i Irak.

att den svenska regeringen och riksdagens partier agerar internationellt för skapandet av en skyddszon i form av en autonomi inom staten Irak för de kristna assyrierna. 

Assyriska Riksförbundet i Sverige
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige