Sedan 2003 finns ett hem för assyrisk musik på internet värt namnet. Websiten qeenatha.com har idag den största samlingen av assyrisk musik och allt finns öppet för alla att ta del av. Nu lanserar man flera nya funktioner som ska ta besökaren till en ny musikalisk nivå.

Enligt Ninos, en av huvudpersonerna bakom qeenatha.com planerar man att göra sajten mer interaktiv, bland annat genom att låta besökarna chatta med assyriska sångare. Bland målsättningarna finns att man vill vara först med nyheter om assyriska sångare och deras nya musik. I framtiden vill man vara med och sponsra och anordna stora musikgalor.    

Idag kan man köpa assyrisk musik direkt från qeenatha.com. Men Ninos berättar att assyrierna ännu inte fått in vanan att handla sin musik genom internet. Men han räknar med ökad försäljning framöver. Ninos egen syn på nutida assyrisk musik är något svart.

– Personligen tycker jag att musiken som ges ut idag är smaklös. Den äldre musiken är mycket bättre. Det har sina orsaker. Här kommer qeenatha in i bilden, vi vill hjälpa till att lyfta assyrisk musik till en högre nivå.

En av många nya satsningar är webbradion Radio Qeethara (assyr. för harpa) som nu försiktigt lanseras. Redan nu kan man lyssna på en kortare sändning. I framtiden hoppas man kunna utöka sändningarna mycket mer.

Websitens musikdatabas växer genom att människor skickar in musik. För den som kan tillföra något är det bara att klicka sig in på www.qeenatha.com.