Enligt bekräftade källor från Midyat har rättegången som ägde rum idag den 3 november 2010 mot klostret Mor Gabriel om dess omgärdande mur återigen skjutits upp. Nytt datum för rättegången i samma ärende är 26 januari 2011.

Dagens rättegång handlade om huruvida byggandet av muren runt klostret Mor Gabriel strider mot den turkiska lagen eller inte. Avsikten med rättegången var att bötfälla klostret samt riva ner skyddsmuren på klostermarkerna. 

Rättegångarna mot klostret har skjutits upp vid flera tillfällen tidigare och många menar att det är en del av strategin för att få assyrierna i området att tappa modet. Precis som förr i tiden använder sig Turkiet av olika metoder för att driva bort de kvarvarande assyrierna i landets sydöstra områden.

Rättegångarna kring klosterfrågan verkar fortsätta långt fram i tiden.

Simon Barmano