Rättegången mot S:t Gabriel klostret i Midyat fortsätter idag. Yilmaz Kerimo (s) och Mats Pertoft (mp) åker till Turkiet för att säkerställa att rättegången går rätt till.

Rättegångarna mot S:t Gabriel har skjutits upp flera gånger av den turkiska regimen. Av fyra olika rättegångar mot klostret har bara en avgjorts. För ungefär en månad sedan avgjordes rättegången gällande gränsdragningen mellan klostret och tre andra byar till S:t Gabriels fördel.

Då rapporterade Assyriska Riksförbundets representant Simon Barmano, som var på plats, om den stora lättnaden när beslutet kom. Barmano sade då att det domslutet stärkte moralen och gav gott hopp inför kommande rättegångar.

– Äntligen fann man att klostrets bevisning var mycket starkare än de tre grannbyar som stämt klostret. Hela rättegången var avklarad på femton minuter, avslutade Barmano.

Resterande tre rättegångar handlar om:

  • Stämningsansökan från S:t Gabriel mot skogsmyndigheten.
  • Den statligt anställde advokat som lämnat in en stämningsansökan mot S:t Gabriel i syfte att ta över ännu mer markområde innanför klostermuren. Syftet är att beslagta så mycket mark som möjligt.
  • Stämningsansökan från åklagarmyndigheten mot S:t Gabriel-stiftelsens ordförande Kuryakos Ergun.

Yilmaz Kerimo och Mats Pertoft från Södertälje åker till Turkiet som representanter från den svenska riksdagen för att säkerställa att rättegången går rätt till och därmed förhoppningsvis också stärka de demokratiska krafterna i Turkiet.