Fördömanden har kommit från USA, FN och en rad andra länder och internationella organ gällande utrensningen av assyrier från Mosul. Sveriges regering och utrikesminister Carl Bildts tystnad börjar bli alltmer högljudd.

Den svenska regeringen har i princip varit tyst kring assyriernas öde i Irak trots att assyrierna är en av de största minoritetsgrupperna i Sverige. Regeringens hemsida nämner ingenting om utrensningen som har chockat omvärlden och lett till fördömanden från FN:s säkerhetsråd och USA:s regering.

Utrikesminister Carl Bildt har twittrat följande under gårdagen: ”Devastating situation for minorities – Christian and others – in IS-areas of Iraq. Good that UN in Iraq has focus”.

Tidigare samma dag läxades Bildt upp i P3 Nyheter av svensk-assyriskan Kara Hermez som krävde att Sverige agerar. Under radiointervjun avslöjade Bildt sin brist på kunskap när han hävdade att ”Vi har ingen möjlighet att agera då det är Islamiska Staten som styr dessa områden” som svar på Kara Hermez krav att Sverige ska verka för ett assyriskt styre på Nineveslätten. Bildt verkar således inte känna till eller låtsas inte känna till att kurdisk milis har ockuperat Nineveslätten. Ett erkännande av den kurdiska ockupationen skulle sätta större press på Bildt att agera då Sverige har diplomatiska förbindelser med den av kurder styrda enklaven i Norra Irak.

Det största oppositionspartiets utrikespolitiske talesman Urban Ahlin framförde under fredagen ett fördömande av ”ISIS kriminella agerande och fundamentalistiska mål”. Uttalandet degraderar assyrierna till en religiös sekt och hyllar samtidigt den kurdiska ledningen i Norra Irak istället för att fördöma dess de facto ockupation av Nineveslätten. 

Bland återstående partier är tystnaden total om en av vår tids mest uppmärksammade etno-religiösa utrensningar. Vänsterpartiet har till exempel utfärdat två pressmeddelanden mot våldet i Gaza under juli månad men är helt tyst kring fördrivningen av assyrier. Folkpartiet som gärna vill framställa sig som det assyriervänliga partiet är också knäpptyst.