Svenska kyrkan vill öppna Sveriges första kristna vårdcentral. Problem med färre medlemmar och färre intäkter är anledningen till att kyrkan söker alternativa intäkter. Medan socialministern Göran Hägglund (kd) inte ser någon fara i att invandrare går till specialiserade vårdcentraler, är Carina Hägg (s) mer kritisk. Hon är rädd att unga kvinnor blir lidande i längden.

Kyrkoherden i den aktuella församlingen, Råda församling i Mölnlycke, Lars T Gåreberg berättar för Göteborgs radio att kyrkan måste hitta alternativa intäkter för att kunna överleva i ett längre perspektiv. T Gåreberg menar också att först måste en vårdcentral gå runt, men om den skulle generera ett överskott så skulle den gå till församlingen och dess verksamheter.

Innan förslaget om den kristna vårdcentralen kan bli verklighet krävs det att Västra götalandsregionen beslutar om fritt vårdval. Om önskemålet går igenom tänker församlingen erbjuda tillgång till utbildade präster, diakoner och samtalsterapeuter. Dessutom är det tänkt att läkaren ska ha längre tid för varje patient. Något den normala vården har problem med.

Patienterna behöver varken vara medlemmar i kyrkan eller tro Gud för att få tillgång till vårdcentralen. – Vi har ju inte det kravet ens när det gäller gå på gudstjänsten och naturligtvis måste samma öppenhet finnas när det gäller en vårdcentral, fortsätter Lars T Gåreberg.

Någon som inte är lika positiv angående den kristna vårdcentralen och ser helst att den inte ser dagens ljus är riksdagsledamoten Carina Hägg. Hägg har tidigare kritiserat planer på etniskt och religiöst inriktade vårdcentraler i Stockholm, där muslimska grupper velat öppna vårdcentraler som riktar sig till invandrare. Hon anser att man bör skilja på religion och vård och att segregationen ökar med kristna och muslimska inrättningar som friskolor och vårdcentraler.

Carina Hägg oroar sig bland annat för frågan om preventivmedel och abortfrågan, och menar att unga tjejer kommer att förlora på det här i slutändan. Hägg utvecklar sitt resonemang så här: – Jag är inte rätt för att människor möter präster och diakoner utan är positiv till religion, men jag vill ha en sekulär stat. Inte så sällan i Bibeln är kvinnan underordnad mannen, och det kan färga av sig i terapisamtalen på vårdcentralen.

När Lars T Gåreberg hör Häggs resonemang ställer han sig lite oförstående och menar att det inte är något nytt egentligen. Skillnaden är att den kristna inriktningen går ut på att vårdcentralen inte bara fokuserar sig på kroppen, utan även på själen. Kyrkan driver redan idag diakonicenter på flera platser.

T Gåreberg får medhåll av socialministern Göran Hägglund, som inte ser någon fara i att invandrare bara går till specialiserade vårdcentraler. Genom ökade kontroller av verksamheterna skall man undvika vårdcentraler och personal som inte följer lagen. Hägglund menar att problemet, när unga flickor möter frågor om exempelvis abort och preventivmedel, finns redan idag.

– Så länge vårdcentralen bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning och vi kan mäta och jämföra kvalitet och resultat så är det viktigaste att personer får bästa möjliga vård, fortsätter socialministern.

Regeringen vill att vi ska kunna välja vårdcentral själva och det märks också i utredningen om vårdfrågor som säger att alla landsting ska införa vårdvalssystem. Utredaren Toivo Heinsoo påpekar att undersökningar visat att invandrare vill göra sig förstådda när det får vård.

Heinsoo ser inga risker för segregation och menar att hälso- och sjukvårdslagen omöjliggör en uppdelning av patienter. Man ska kunna ta emot alla. Visserligen kan man hitta på vad som helst på till exempel en kristet inriktad vårdcentral, men om man bryter mot bestämmelserna får man inte del av den offentliga finansieringen.