Regeringen vill skärpa anhöriginvandringen genom att införa försörjningskrav för nyanlända flyktingar. I Södertälje möts förslaget av kritik från kommunalrådet Anders Lago (s) som föreslår ett samlat grepp över blockgränserna.

I torsdags offentliggjorde regeringen förslaget på att anhöriginvandring endast ska tillåtas om flyktingarna kan försörjas av släkt eller vänner. Personer bosatta i Sverige måste först visa att de har inkomst och en ordentlig bostad innan deras släkt kan beviljas uppehållstillstånd.

Regeringen har tillsatt en utredning rörande arbetslinjen, en rörande asylmottagandet och en som berör anhöriginvandringen. Anders Lago efterfrågar i stället ett helhetsgrepp.

– Vi måste hitta en kompromiss över blockgränserna om hela flyktingpolitiken. Det är för mycket spretande enmansutredningar, för lite helhetstänkande och för få konkreta förslag, säger Anders Lago och fortsätter:

– Den nuvarande situationen fungerar inte. Trycket på Södertälje är för hårt. Det är inte humant att sätta människor i denna situation.

Anders Lago föreslår i stället en parlamentarisk utredning som tar ett helhetsgrepp och som snabbt kommer fram till konkreta förslag. För den som bott i Sverige i fyra år undantas från de nya kraven. Kraven ska inte heller gälla de som har flyktingstatus enligt FN-konventionen, vissa kategorier av skyddsbehövande och barn som kommit till Sverige ensamma.

– Jag känner bara till förslaget lite grann och det är en svår fråga. Jag tycker det är omänskligt med sådana krav. De här människorna flyr från krig. Jag föreslår alltid andra städer att bo i för nyanlända flyktingar och berättar att handläggningstiderna är kortare och andra fördelar. Men det borde andra myndigheter också göra, säger Isak Monir, talesman för Kaldeiska Ishtar föreningen i Södertälje.

Han berättar att många är positiva till att flytta till andra orter men helst inte vill flytta längre än en timme från Södertälje eftersom de vill ha nära till sina anhöriga.

– Det är många som väntar på att det ska hända något i frågan, säger Isak Monir.