Ray Younan tar till brösttoner i en artikel på Hujådå (24/6). Han svartmålar regeringens politik och lyckas med konststycket att anklaga Alliansen för falsk marknadsföring genom att själv använda sig av falsk marknadsföring.

Alliansregeringen har hanterat den värsta finanskrisen sedan 1930-talet bäst i EU. Vi har det minsta budgetunderskottet i EU enligt Eurostat, och trots den ekonomiska nedgången har sysselsättningen ökat med drygt 50 000 personer sedan september 2006. Så, det är inte falsk marknadsföring när Alliansen påstår att Sverige står sig starkt. Eller att vi har stabila statsfinanser. Eller att vi behöver fler riktiga jobb, inte minst för ungdomar.

Det stämmer att Sverige har en väldigt hög ungdomsarbetslöshet, men artikelförfattaren drar felaktiga slutsatser. En förklaring till att så många ungdomar inte har jobb är att många hoppar av gymnasiet, en annan är att det är relativt dyrt att anställa oerfarna ungdomar. Folkpartiet har därför lanserat lärlingsanställningar för ungdomar upp till 23 år. Lärlingsanställningar innebär att lärlingen varvar praktik med teori på en arbetsförlagd yrkesutbildning. I kombination med en moderniserad gymnasieutbildning som tar vara på att ungdomar är olika och vill olika saker, kommer lärlingsanställningsformen att rädda många ungdomar från arbetslöshet.

Alliansregeringen har på fyra år förändrat synen på arbete. Genom jobbskatteavdraget har en genomsnittlig arbetare eller tjänsteman fått en hel månadslön extra per år. Det har blivit mer lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att inkassera socialbidrag, men vi är inte nöjda. Vi kommer att fortsätta att föra en politik som gynnar den som vill jobba och bidra till välfärden. Givetvis kommer det att fortsätta finnas ett starkt socialt skyddsnät till de mest behövande, särskilt i samband med finanskriser och lågkonjunkturer. Däremot kommer Alliansen inte att likt Socialdemokraterna skapa ett system som passiviserar människor.

Jag är den första att hålla med om att utlandsfödda som grupp har det tufft på arbetsmarknaden. Det tar till exempel alldeles för lång tid för en nyanländ flykting att få jobb, men det är fel att skylla dagens utanförskapsproblem på Alliansen. 1990 fanns 3 stadsdelar som definierades som utanförskapsområden, 2006 var de 150 stycken.

Alliansen har lagt om integrationspolitiken radikalt. Fokus är på språk, arbetsmarknad och diskriminering. Snabbare validering av utlandsexamen, instegsjobb till nyanlända flyktingar och skärpta diskrimineringsstraff är exempel på åtgärder som ska ge utlandsfödda bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden.

När det gäller akademiker med invandrarbakgrund så är de inte ensamma om att ha svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Under Socialdemokraternas tid vid makten urholkades kvaliteten på högskoleutbildningarna. Det resulterade i att många högutbildade hamnade utanför arbetsmarknaden på grund av att antalet utexaminerade var betydligt fler än vad arbetsmarknaden efterfrågade. Folkpartiet har satt stopp för detta. Utbyggnaden av antalet platser i högskolan får inte längre ske på bekostnad av kvaliteten.

Debattören försöker ge sken av att hushållsnära tjänster är till för välbärgade, men faktum är att uppemot 900 000 svenskar har använt rot- och rut-avdrag. Reformen har dessutom resulterat i att en ”svart” sektor blivit ”vit”. Det tycker jag är glädjande.

Under nästa mandatperiod är chanserna goda för ekonomisk tillväxt, men kraften i Sveriges inhemska återhämtning är beroende dels av vad som sker i vår omvärld, dels av vilken politik vi för på hemmaplan. Folkpartiet och Alliansen är därför det bästa alternativet för Sveriges framtid.

Ninos Maraha (FP)
Riksdagskandidat (nr. 31) 

FAKTA NINOS MARAHA
________________________________________________________________

Utbildad civilekonom
Kommunfullmäktigeledamot i Södertälje. 
Arbetar som politisk sekreterare för Folkpartiet i riksdagen. 
Kandiderar till riksdagen (nr. 31 på valsedeln), landstinget (nr. 6) och kommunfullmäktige (nr. 2). 
Läs mer på www.folkpartiet.se/maraha