I många år har vi diskuterat vår etniska benämning, men jag tycker att vi har glömt en viktig sak: ”att visa respekt för andra åsikter och val”, vilket är demokratins grundläggande princip. Forskaren Soner Önder rapporterar från tionde Syriac Symposium.

Det tionde traditionella Symposium Syriacum ägde i år rum i Granada, Spanien. Forskare, akademiker och aktivister från hela världen deltog i symposiet. Tack vare ett stipendium från Assyriska Riksförbundet fick jag chansen att delta för första gången och även hålla ett tal. Jag delade med mig det viktigaste resultatet av min forskning som handlar om ”Social Capital among Assyrians in Sweden”. Det var en stor erfarenhet och en riktig upplevelse för mig att träffa akademiker som forskar om vårt folks identitet, språk och kultur i en historisk miljö som Granada.

Till skillnad från tidigare symposier deltog ett högt antal forskare. Detta visar också det ökade intresset för ”Syriac”-studier. Symposiumet började med Granadas ärkebiskop, Javier Martinez, öppningstal. George Kiraz från Syriac Wikipedia introducerade en ny bok som har skrivits av Sebastian Brocks elever och gav sedan boken som en present till S. Brock, som är en av de ledande forskarna i ”Syriac”-studier.

De flesta presentationerna var mycket intressanta och lärorika. Som en nackdel kan man påpeka att organisationen av symposium gjorde nästan omöjligt för den som vill lyssna på alla presentationer. Eftersom det pågick fyra sessioner samtidigt, var man tvungen att välja vilken man ville lyssna till. Våra akademikers deltagande var också väldigt synligt, bland annat Efrem Yildiz, Salamanca universitet, Shabo Talay, Naures Atto, Edward Odisho, Nicholas Al-Jeloo.

Årets Symposium Syriacum fick en konvention och en styrelse. Från och med nu ska alla presentationer publiceras i en bok. Nästa symposium ska äga rum i Malta om fyra år. Förutom lingvistiska och teologiska studier finns en möjlighet att ordna en speciell session för studier som handlar om moderna tider, såsom identitet, migration, diaspora och liknande.

Vad det gäller vår identitet förstår jag nu att det finns ett stort behov av att göra akademiska forskningar kring. När en av de talarna från Irak i sitt tal definierade sig som ”kristen arab” uppstod en diskussion om etnisk identitet. Man kan inte forcera någon att definiera sig i termer som vi använder. Det enda man göra är att upplysa individer om vår identitet. Men i slutändan står valet för etnisk tillhörighet till individen.

Många av vårt folk blandar kristendomen med etnisk identitet. De flesta likställer begreppen ”suryoyo” och ”kaldée” med att vara kristen. Det är väldigt vanligt att utomstående forskare inte riktigt förstår vår diskussion om identitet. I många år har vi diskuterat vår etniska benämning, men jag tycker att vi har glömt en viktig sak: ”att visa respekt för andra åsikter och val”, vilket är demokratins grundläggande princip.

Jag tycker att genom respekt och mer utvecklade kontakter, individuellt och institutionellt, kan vi ta ett viktigt steg för lösningen av vårt ’tragiska’ problem. Som även min undersökning visade har vi inga tillräckliga kontakter med de som vi beskriver som ’de andra’, t e x med kaldéer från Irak i Södertälje. Även om vi påstår att vi är samma folk betraktar vi dem i hög grad som ’främlingar’.

Sist men inte minst tycker jag att Sympoisum Syriacum är en viktig akademisk plattform, där våra akademiker och aktivister lär känna varandra. Här kan de bilda nya nätverk och utveckla nya samarbetsmöjligheter. Med tanke på antalet deltagande akademiker och ökat akademiskt intresse tycker jag att vi är på rätt väg. Våra unga och framtidsinriktade akademiker bör fokusera mer och delta i sådana konferenser såväl som åhörare som talare.

Jag känner mig tvungen att skriva några ord om den historiska staden, Granada. Granada är annorlunda från hela Spanien och Europa: en annan kulturell kod, en annan livsrytm, en annan smak. Jag tycker att ordet ”syntes” beskriver och ger en bättre förståelse för Andalusiens huvudstad, Granada. En bro mellan öst och väst, men inte riktigt väst och inte heller riktigt öst. En annan smak blandad med spansk impressionism.