Under helgen samlades assyrier från Göteborgsområdet för att tacka riksdagsledamöter som den 11 mars 2010 röstade igenom ett erkännande av folkmordet Seyfo i Sveriges riksdag. Särskilt inbjudna var riksdagsledamöterna Anneli Enochson, Hans Linde och Claes-Göran Brandin som alla hyllades med flera stående ovationer.

Flera hundra assyrier fanns på plats i Assyriska Kulturhuset i Västra Frölunda för att uppmärksamma det svenska erkännandet av folkmordet. Företrädare för assyrierna i Göteborg höll lovtal riktade till de riksdagsledamöter som röstat igenom erkännandet, inte minst de tre som närvarade på tillställningen. Även TV4 fanns på plats och gjorde ett reportage om händelsen.

När politikerna ombads beskriva sina känslor vid beslutstillfället var Anneli Enochson snabb att greppa mikrofonen.

– Det var en av de mest spännande och nervösa voteringar jag varit med om, sa Anneli Enochson.

Anneli Enochson valde att gå emot den kristdemokratiska partilinjen och rösta för ett erkännande. Det var ett uppvisande av politiskt mod som uppskattades starkt av assyrierna. Förutom att tacka de assyrier som välkomnade henne hem vid Centralstationen sent på kvällen den 11 mars så poängterade Anneli Enochson också att beslutet är ett oerhört viktigt steg på vägen för ett internationellt erkännande.

Både Anneli Enochson och Hans Linde var med och skrev den motion som banade vägen för erkännandet av Seyfo. Samtidigt var de ödmjuka i sin framtoning. 
– Jag vill tackade alla assyrier och assyriska organisationer som länge kämpat för ett erkännande. Erkännandet skull aldrig ha gått igenom utan dessa, sa Hans Linde.

– Det är viktigt att nu få Sveriges regering att ställa krav på Turkiet och således få landet att göra upp med sitt förflutna, svarade Hans Linde på frågan om hur han avser gå vidare med arbetet kring Seyfo.

Rörd av berömmet från publiken visade Hans Linde sin uppskattning och sa att han alltid kommer att minnas denna dag.

Ninor Garis