Aleksander Gabelic, riksdagsman för socialdemokraterna ställde frågan om möjligheten för upprättande av en kristen autonomi i Irak och allvaret för de kristnas utsatta och hotade situation och vad utrikesminister Carls Bildt avsåg att göra för att hjälpa detta utsatta folk.

Att personer som Aleksander Gabelic intresserar sig för de kristna i Irak är av största vikt för det assyriska folket och för att nå framgång kring upprättandet av autonomi i Irak, frågan ställdes därför av naturliga skäl; varför engagerar du dig i denna fråga?

Aleksander Gabelic
vill hjälpa assyrierna.

– Jag engagerar mig i frågan då det handlar om mänskliga rättigheter och solidaritet med mycket utsatta människor, i detta fall kristna i Irak och dess omnejd. Jag tycker omvärlden har svikit de kristna i Irak.

Gabelic tycker även att Carl Bildts svar är allmänt hållet och besvarar inte konkret hans fråga utifrån den allvarliga situation som varit för de kristna i Irak de senaste åren. Han förklarar vidare:

– De kristna förföljs, trakasseras, fördrivs och mördas i Irak i en mycket stor omfattning och svaret vittnar inte om denna allvarliga problematik. Det är beklagligt och för mig svårt att förstå då omvärlden vet att situationen för de kristna i Irak är allvarlig. Det finns inget aktivt eller konkret vad regeringen vill göra för att mer konkret hjälpa de kristna i Irak.

Många kristna assyrier undrar varför denna fråga tycks ha en tabustämpel bland politiker och andra makthavare. De undviker konsekvent frågan om att upprätta en kristen assyrisk stat i Irak. Varför?

– Problemet, tror jag, är att de kristna inte är en del av maktdelningen i Irak – man faller mellan stolarna och politiker i många länder vågar inte kämpa för en mindre minoritet i förhållande till kurderna och muslimerna. Jag tycker det är kortsiktigt men troligen en del av problemet.

Många assyrier i diaspora brinner för sitt folk men vet inte riktigt hur de ska gå tillväga för att nå framgång kring upprättandet av ett autonomt kristet assyriskt område i Irak, vad kan du ge för råd till dessa individer och eldsjälar?

– Jag vill fortsätta hålla kontakt med människor från regionen som lever i
Sverige och det bästa ni assyrier kan göra är att ta kontakt med fler politiker och informera om situationen.

Vad har vi att vänta från ditt håll nu när Carl Bildts svar inte varit tillfredsställande?

– Jag ska försöka senare i vår följa upp Carl Bildts svar genom att ställa en interpellation, så att det blir öppen debatt i kammaren.

Vi får hoppas att Gabelic via interpellationen kan få Carl Bildt att inse allvaret i situationen så att utrikesministern börjar arbeta mer aktivt för de kristna i Irak. Inställningen måste ändras bland makthavarna, precis som Gabelic påvisar.