Från och med den 13 december 2010 kommer Assyriska Riksförbundet i Sverige att flytta sitt kansli till Assyriska Kulturföreningen i Norsborg. I samband med detta justeras riksförbundets kontaktuppgifter.

Sedan det senaste brandattentatet i augusti i år mot Assyriska föreningen i Södertälje är lokalerna vari ARS tidigare haft sitt kansli i renoveringsbehov. Av den anledningen har riksförbundet flyttat kansliet till Assyriska Kulturföreningen i Norsborg.

Har ni några frågor till eller funderingar kring förbundet så går det bra att kontakta kansliet. Våra telefon- och besökstider är vardagar kl. 10:00 – 14:00.

Tillfälligt telefonnummer: 0736-91 44 71

Besöksadress: Brages Väg 17, 145 69 Norsborg

Postadress:
 Box 180, 151 22 Södertälje 

E-post:
 kansliet@hujada.com


Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)