Assyriska Riksförbundet i Sverige har under en delegationsresa till Turkiet bland annat träffat den turkiske presidenten Abdullah Gül.

Riksförbundets Assyriengrupp med ansvar för politiska frågor rörande folkgruppens rättigheter i Assyrien företog en resa till Turkiet mellan den 18 till 20 februari. På agendan fanns möten med olika aktörer i det turkiska samhället.

Arbetet i Turkiet började med ett möte med den turkiske presidenten Abdullah Gül måndagen den 18 februari. Initiativet till mötet kom från förbundets Assyriengrupp men fler assyriska grupper bjöds in från turkarnas sida, bland annat den assyrisk ortodoxe biskopen Josef Cetin från Istanbul. 

Mötet, som varade i cirka en timme i presidentpalatset i Ankara, kretsade bland annat kring assyriernas rättigheter som minoritetsfolk, rättegången mot Sankt Gabrielklostret, den nedvärderande beskrivningen av assyrier i turkiska skolböcker och assyriernas markegendomar i Turabdin.

I sitt anförande betonade Gül assyriska folkets rötter i landet:

– Som ättlingar till en uråldrig civilisation är ni en viktig del av Turkiet. Vårt land håller på att förändras och bli öppnare vilket kommer att ge oss större utrymme för dialog. Ingen grupp i Turkiet ska vara förtryckt, oavsett om gruppen är stor eller liten, sade presidenten bland annat.  

Assyriska Riksförbundets ordförande Afram Yakoub som ledde den assyriska delegationenen tog i sitt tal i presidentpalatset upp Förbundets ståndpunkt gentemot Turkiet:

– Som ni säkert vet har Assyriska Riksförbundet i Sverige varit en av de mest aktiva diasporagrupperna i att kritisera ert land för hur ni behandlat och fortsätter att behandla vår folkgrupp. Vi välkommnar presidentens tal om reformer och respekt för den andre, men för att vi ska överväga att förhålla oss annorlunda gentemot Turkiet krävs det av er att leverera konkreta resultat som visar oss att ni menar allvar. 

Delegationen höll även flera möten i Istanbul, bland annat med det svenska konsulatet och lokala assyrier som är aktiva i de politiska frågorna. 

– Sådana resor och möten bör ses i rätt sammanhang. Ingen ska tro att vi har löst någon fråga eller att vi har förtroende för muntliga löften. Trots det är det viktigt att vara aktiv och att synas och höras på den politiska arenan om man vill nå resultat. Dagens Turkiet är inte homogent, det finns idag grupper och individuella aktörer som förstår minoriteternas situation och som förstår att Turkiet måste bli ett demokratiskt samhälle. Dessa ska vi ta till hjälp för att lyfta våra frågor. Detta är ett långsiktigt arbete som inte fullbordas med en enskild konferens, rapport eller möte med presidenten. Assyriernas frågor i Turkiet är många och svåra, inte minst när det gäller folkmordet Seyfo, resonerar Afram Yakoub.   

I delegationen ingick förutom Förbundets ordförande även Hobil Rhawi och Nail Yoken. Assyriengruppen är tillsatt av Assyriska Riksförbundet som en permanent arbetsgrupp med uppdrag att arbeta politiskt för folkgruppens rättigheter i det historiska Assyrien som är delat mellan Turkiet, Syrien, Irak och Iran.