Assyriska Riksförbundet träffade migrationsminister Tobias Billström i Södertälje under tisdagen för samtal om den svåra flyktingsituationen för assyrier i Syrien.
– Vi har nu någonting att bygga vidare på efter samtalet med Billström, kommenterar Förbundets vice ordförande Tony Meshko som leder Syrien-satsningen.

Under tisdagens möte, dit även Syrianska riksförbundet var inbjudet, diskuterade parterna situationen för assyrierna i Syrien och hur den kan komma att påverka Södertälje kommun med tanke på flyktingströmmarna. 


Assyriska Riksförbundet hade i ett tidigt skede kontaktat Billströms kansli för samtal. Nu kom inbjudan istället formellt från Marita Lärnestad (M), kommunalråd i opposition i Södertälje och Metin Ataseven, riksdagsledamot och kommunfullmäktigeledamot i Södertälje.

 – Vi bedömde tidigt att det rimligtvis bör finnas ett ömsesidigt intresse av att försöka göra något åt den potentiella problematik vi har framför oss, därför tog vi kontakt med migrationsministern. Att han istället valde att komma till Södertälje spelar mindre roll, menar Tony Meshko.

Ett resultat av mötet är ett löfte från ministerns sida om fortsatt dialog med båda riksförbunden. Målsättningen är att inom kort konkretisera vilka åtgärder olika aktörer kan vidta för att assyrierna inte ska uppleva ett nytt Irak och att Södertälje kommun inte ska bli mål för en ny stor flyktingvåg.

 – Att engagera den svenska regeringen har varit ett av spåren i vår satsning för assyrierna i Syrien. Parallellt med detta pågår en nationell insamling tillsammans med Assyrier Utan Gränser och på det redje planet arbetar vi med att öka koordineringen mellan olika assyriska aktörer både i diasporan och i Syrien, avslutar Tony Meshko som leder Assyriska Riksförbundets tillfälliga kommitté för assyrierna i Syrien.