En delegation från Assyriska riksförbundet har spenderat de fem senaste dagarna i irakiska Assyrien för att ge moraliskt stöd och samla in information. ”Det vi har sett har påverkat oss starkt”, säger vice ordförande Tony Meshko som ledde delegationen.

Mellan söndag 2 november till torsdag 6 november befann sig en svensk-assyrisk delegation på plats i Norra Irak. Delegationen bestod av Tony Meshko, vice ordförande i Assyriska riksförbundet och Robert Shamon, ledamot i förbundsstyrelsen. 

Syftet med besöket var att ge moraliskt stöd samt skapa sig en mer detaljerad bild av faktiska förhållanden på marken. 

– Det vi har sett har påverkat oss starkt. Trots den mycket svåra situationen mötte vi många som är bestämda att kämpa vidare och stanna kvar i Assyrien, säger Tony Meshko: ”De vädjar om stöd för att kunna stanna kvar”, berättar han.

Delegationen besökte assyriska flyktingar i Arbil, Nohadra (Dohuk) och de kvarvarande assyrierna i städerna Alqosh och Sharafiya på Nineveslätten. För riksförbundet var besöket ett viktigt tillfälle att träffa olika assyriska organisationer och diskutera situationen. 

– Vi har en mer detaljerad bild av behoven och en närmare förståelse för vilket arbete som krävs framöver, resan har hjälpt oss att samla in information på plats, kommenterar Tony Meshko.  

Mer om besöket till irakiska Assyrien och en intervju med personer ur delegationen kommer upp på Assyria TV inom de närmaste dagarna.