Författaren Besim Aydin prisas för sin bokutgivning. Dinkha Elia , ordförande för Inanna familjeföreningen prisas för sitt engagemang som har lett till en aktiv och välfungerande medlemsförening.

I samband med Naum Faiks dag den nionde februari utdelade Assyriska Riksförbundet pris till årets författare och årets eldsjäl. Genom priserna vill Förbundet uppmärksamma personer som gjort insatser för assyrisk kultur och föreningsliv i Sverige.

Författaren Besim Aydin utsågs till årets författare för sin flitiga och kontinuerliga bokutgivning. Besim har gett ut böcker på svenska och assyriska, de flesta barnböcker. Hans roman om folkmordet Seyfo har lästs av många assyriska ungdomar i Sverige och har ökat läsarnas medvetande om folkmordet. En tredje roman på samma tema kommer ut senare under året. Besim är den assyriska författare i Sverige som fortsätter vara mest produktiv.

Ordföranden för Inanna familjeföreningen Elia Dinkha utsågs till årets eldsjäl. Elia har varit drivande i bildandet av föreningen som idag är en av de mest exemplariska assyriska föreningarna i Sverige. Inanna familjeföreningen driver projekt med och av barn och ungdomar som har rönt stor och positiv uppmärksamhet i Botkyrka kommun och stora aktörer som Naturskyddsföreningen och kommunen. I en tid med tuffa tider för det ideella föreningslivet går Inanna familjeföreningen mot strömmen och visar på nya sätt att utveckla och driva en assyrisk förening i Sverige år 2014. 

Pristagarna mottog varsin medalj och pris.