Assyriska riksförbundet beräknas öka antalet medlemmar med cirka 10 procent innan årets slut. Ökningen visar på en fortsatt stark utveckling för ett av Sveriges största etniska riksförbund.

Antalet medlemmar i Assyriska riksförbundet har varit konstant under många år. I år väntas dock förbundet öka antalet medlemmar med mellan 8-10 procent vilket i siffor innebär mellan 800-1000 medlemmar. Ökningen beror främst på att en ny assyrisk förening med många medlemmar har ansökt om medlemsskap och en lyckad värningskampanj i en annan förening som redan är ansluten och som nu tredubblat sitt medlemsantal.

– Tillväxtpotentialen är enorm med tanke på antalet personer i Sverige med assyrisk bakgrund. Förbundsstyrelsen arbetar systematiskt för att möjlggöra en expansion, säger vice ordförande Jenny Orahim. ”Vi har arbetat mycket på att få fungerande system och adminisatration, nu när dessa bitar fungerar väl kan vi börja växa.”

Med fler medlemmar växer förbundets centrala position som företrädare och samlande organ för folkgruppen. Fler medlemmar innebär även ökade personella och ekonomiska resurser på lång sikt.

– I flera städer finns stor potential för våra lokalföreningar att växa. Det gäller inte minst att fånga upp nyanlända assyrier som börjar finna sig till rätta i Sverige, kommenterar Jenny.

Assyriska riksförbundet i Sverige har flest medlemmar i jämförelse med de andra assyriska riksförbunden i Europa som finns i Tyskland, Nederländerna och Belgien.