I Norrköping den 9:e april 2011 höll Assyriska Riksförbundet i Sverige sitt 21:a Riksombudsmöte (ROM). I samband med ROM valdes en ny styrelse för perioden 2011-2013.

Vid ROM hölls tal av företrädare för Assyriska FF, Assyriska Ungdomsförbundet samt Assyriska Kvinnoförbundet. Verksamheten för de senaste två åren presenterades, särskilt de tre assyriska förbundens gemensamma WebbTV-projektet Assyria TV som är färdigt för lansering den 24 april 2011. ROM-ombud och ledamöter gav också den nya styrelsen rekommendationer att hålla som riktlinjer inför den kommande verksamhetsperioden.

Till den nya styrelsen valdes Afram Barryacoub som ordförande och Meryem Demirel som vice ordförande. 

Som ledamöter valdes Aznif Demir, Ninos Nison, Tonny Meshko, Awia Odisho, Sargon Altun, Somar Koria samt Nebil Marawge. 

Till styrelsesuppleanter valdes Robert Shamoun, Hanna Onval och Isa Demir.

Vi önskar den nya styrelsen för Assyriska riksförbundet god lycka i sitt uppdrag!