I helgen hölls Assyriska Riksförbundets 19: riksombudsmöte, ROM. Representanter från assyriska föreningar över hela Sverige var på plats i Assyriska Kulturhuset i Södertälje för att diskutera och besluta över stora nationella frågor och utse en ny styrelse.

Stora frågor som diskuterades var, bland annat, ägandefrågan av kulturhuset i Södertälje och ett eventuellt samarbetsavtal med Suroyo TV. Dessa två frågor dominerade söndagen ända fram tills det var dags att välja en ny styrelse. Simon Barmano, som varit ordförande de senaste fem åren – ett rekord i riksförbundets historia, tackade för sig och avtackades som sig bör.

Valberedningen hade utfört ett gott arbete i sin jakt på en ny styrelse. Deras tanke var att dels hitta unga, ambitiösa förmågor och dels bygga en styrelse som bestod av personer från olika assyriska föreningar, från hela Sverige. Ett bevis på att de lyckats förvånansvärt bra är att förslaget godkändes i sin helhet, utan några reservationer.  Styrelsen som valts över en två års period utgörs av följande personer:

Ordförande
Rachel Hadodo – Södertälje

Vice Ordförande
Abboud Ado – Norsborg

Ledamöter
Rabi Ousi – Stockholm
Nimrod Badur – Södertälje
Awia Odisho – Linköping
Nahrin Jakoub – Norrköping
Najwa Kannon – Fittja

Suppleanter
Josef Ösbek – Örebro
Linda Assmar – Göteborg
Gabro Agirman – Västerås

Det är också sed att ROM skriver en kommuniké, så även detta år. I början på mötet beslutades det att årets kommuniké, som kommer att spridas till svensk media och olika beslutsfattare, kommer att ha rubriken ”Autonomi för assyrierna i Irak”.