Assyrian Universal Alliance (AUA) varnar i ett brev för den illegala konfiskeringen av byn Kori Gavana i norra Irak. Enligt AUA står den kurdiska administrationen i norra Irak bakom försöket att driva ut de assyriska invånarna.

Kori Gavana ligger strax utanför staden Nuhadra (Dohuk) i norra Irak. Många av byns invånare flydde under Saddams tid då regimen tvångsplacerade flera hundra kurder i den assyriska byn. Målet var att hindra assyrierna från att bli för starka i ett område. 

Nu fortsätter orättvisorna mot byns kvarvarande assyrier. Den 17 september kallades de till ett möte av motsvarigheten till kommunförbundet i staden Nuhadra (Dohuk) där de informerades om att den kurdiska administrationen har bestämt att 88% av deras mark ska tas av över myndigheterna.

”Denna oförsvarbara konfiskation ses av assyrier som ett oförtäckt sätt att ”kurdifiera” mark och egendomar”, skriver Assyrian Universal Alliance som fördömmer agerandet.