Under socialdemokraternas partikongress, som börjar imorgon, kommer en motion om folkmordet 1915 att behandlas. Motionen är skriven av partiets tidigare biträdande internationella sekreterare Claes Nordmark. Partistyrelsen yrkar avslag på motionen. Detta har fått Armeniska riksförbundet att reagera.

Armeniska riksförbundet i Sverige är besviken över detta agerande och menar att yrkandet är motsägelsefullt då partiets och Sveriges förre statsminister Göran Persson var en av initiativtagarna till Forum för Levande Historia som bland annat arbetar med att upplysa det svenska samhället om folkmordet 1915.

”När Socialdemokraternas partistyrelse, vars förre ledare Göran Persson som var en av grundarna för Forum för Levande historia, underblåser förnekelsen av folkmordet på armenierna 1915 hamnar vi i en mycket obehaglig och märklig situation. Partiet var med och grundade en institution som upplyser om samma folkmord som partistyrelsen själv nu inte vill erkänna. Detta är inget annat än en ren folkmordsförnekelse”, skriver Armeniska riksförbundet i ett pressmeddelande.

Det finns ändå delar av partiet som kommer att arbeta för ett svenskt erkännande, nämligen den kristna socialdemokratiska Broderskapsrörelsen.

Armeniska riksförbundet hoppas att Broderskapsrörelsen kommer att tjäna som ett gott föredöme förhela partiet och arbeta för att Socialdemokraterna slutar med sin förnekelse av sanningen och erkänner det Armeniska folkmordet under årets partikongress.