Isak Betsimon från Miljöpartiet och Robert Hanna från Folkpartiet ställde upp i EU-valet. Nu har räkningen av personkryss avslutats som visar att de inte kommer över tröskeln.

Isak Betsimon från Miljöpartiet fick totalt 1465 personkryss och Robert Hanna fick 2870 personkryss. Båda står långt ifrån en plats i EU-parlamentet visar det färdiga resultatet.

För att knipa en plats krävs att en person lyckas få fem procent av partiets röster och dessutom fler kryss än den sista person på partilistan som står på valbar plats. Det innebär att Betsimon skulle behövt 25 586 personkryss för att bli vald och Robert Hanna 38 458 röster. 

Resultatet för svensk-assyrierna är ändå positivt då det stärker personerna i fråga inför sitt fortsatta politiska arbete och framtida valkampanjer.