Påven är på besök i det ockuperade Assyrien för att visa stöd för de kvarvarande assyrierna, men i själva verket underminerar Vatikanen förutsättningarna för forrtsatt kristen närvaro i området.

Påven Franciskus är på besök i den Irakockuperade delen av Assyrien. Besöket framställs av Vatikanen som ett stöd för ”de kristna” som har återvänt till sina områden på Nineveslätten efter Islamiska statens etniska rensning sommaren 2014. I själva verket är Vatikanen sedan länge en av de aktörer vars agerande underminerar grundförutsättningarna för fortsatt assyrisk närvaro i denna del av Assyrien.

Hujådå synar här de olika ställningstaganden och ageranden som Vatikanen står för och som verkar till assyriernas nackdel.

Välsignar kurdisk ockupation

Vatikanen har blivit en av de politiska aktörerna som mest tydligt har hyllat och välsignat kurdisk ockupation av assyriska områden. Vatikanen har aktivt fört ut den falska bilden av kurderna i Norra Irak som ”beskyddare av de kristna”. Det klanledda kurdiska styret har gjort flera besök till Vatikanen för att få positiv publicitet och stärka sin image som ”beskyddare av de kristna”. Vatikanen är därmed en aktör som bidrar till fortsatt kurdisk ockupation av den norra delen av Nineveslätten.

Motverkar provinsbildning

Vatikanen har också på olika sätt motverkat förslaget om att upphöja Nineveslätten till en egen provins. Förslaget skulle i praktiken ge assyrierna lokal autonomi och stora befogenheter att utveckla den lokala ekonomin och säkerheten. Istället har den främsta företrädaren för Vatikanen i Irak, kardinalen Louis Sako, förtalat förslaget under åratal och kallat det ett förslag till att skapa ett ”kristet getto”. Den kurdiska autonomin däremot beskrivs inte som ett kurdiskt getto utan hyllas av de katolska företrädarna. Förslaget har beskrivits i negativa ordalag även i medier lojala till Vatikanen.

Motarbetar lokal säkerhetsstyrka

Den katolska kyrkan har också intagit en mycket fientlig inställning till att assyrierna, eller ”de kristna”, tar saken i egna händer gällande den lokala säkerheten på Nineveslätten. Sedan bildandet av Nineveh Plain Protection Units (NPU) har Vatikanens kardinal Sako i Irak gång på gång talat negativt om ”kristna miliser”. Enligt statistik som Assyrian Policy Institute har sammanställt har en större andel assyrier återvänt till de delar av Nineveslätten där NPU står för säkerheten. Det har dock inte påverkat Vatikanföreträdarnas negativa inställning.